tarieven

Wat kun je verwachten

Mijn uitgangspunt bij iedere sessie is steeds de holistische mensvisie: lichaam, ziel en geest van ieder mens vormen een éénheid en worden in deze totaliteit gezien en behandeld. Ieder staat in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving en wordt daardoor beïnvloed. Allerlei factoren bepalen wie je bent en hoe je je voelt. Regelmatig kunnen er situaties zijn waarin je je 'belast' voelt en uit je evenwicht raakt. Zo'n situatie kan een spanning veroorzaken. Langdurige spanningen kunnen tot diverse klachten leiden: vermoeidheid, hoofdpijn, rugklachten, spijsverteringsproblemen, depressiviteit, etc.
Elk symptoom moet je zien als een signaal, een waarschuwing, een uiting van een verstoord evenwicht, dat pas kan verdwijnen als je je bewust wordt van de situatie die het lichamelijk ongemak veroorzaakt.

Mijn benadering richt zich op het opheffen van de spanning. Tijdens een gesprek dat bij iedere ontmoeting plaatsvindt, zullen we samen kijken hoe uw persoonlijke leefomstandigheden zich verhouden tot uw emotionele en fysieke draagkracht. Vaak zijn we zo gewend aan wie we zijn en hoe we de dingen doen, dat we niet (langer) in de gaten hebben hoe zeer we proberen onszelf staande te houden. We raken overprikkeld, hetgeen kan leiden tot een zenuwstelsel dat dit niet langer aan kan. Dit kan zich uiten in boosheid en irritatie, maar ook onmacht, het gevoel de situatie niet meer aan te kunnen, slapeloosheid en fysieke klachten. Juist omdat we zo gewend zijn aan hoe we de dingen doen herkennen we niet direct wat er ‘mis’ is. Door je hierover te uiten, kun je meer zicht krijgen op de situatie. Dit gesprek noem ik emotionele ‘aanraking’ (ook wel ‘zielemassage’) en vormt een belangrijk onderdeel van de totale sessie. Inzicht en herkenning geven bewustwording en het kunnen uiten van iets wat onbewust al een hele poos dwars zit creëert ontspanning. Deze ontspanning bevordert de weerstand en daarmee de gezondheid en staat derhalve meer centraal dan het bestrijden van de lichamelijke klacht.

De fysieke aanraking (massage) het uitoefenen van druk op (reflex)zones van het lichaam stimuleert energiestromen en verbetert de doorbloeding. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt weer op gang en afvalstoffen worden beter afgevoerd waardoor het beeld van de ontstane klachten in het lichaam kan veranderen. De lichaamseigen afweerkracht versterkt zich en het natuurlijke genezingsproces wordt bevorderd.